Klicka på bilden nedan för att öppna i större format.

Bild: 2015-08/apnl-408cnt-thumb0.png

LED belysning - APNL - 408CNT

Marinanpassad LED-Styrenhet

  • 10 Valbara färger
  • Styr Intensitet och hastighet
  • 3 oilka styrprogram;
  • Solid - enfärgad
  • Fade - skiftar färg i enlighet med inställd hastighet
  • Sound control - Ljuset "dansar" till musiken
  • Styr 1 -2 -3 eller 4 LED-enheter (APNL-FLX8MULTI & APNL-FLX16MULTI)
  • Förlängningskabel APNL-LST-EXT10

Rekommenderat pris: 1995:-