Audiopipe Nordic info@audiopipemarine.se

Garantiinformation

Audiopipe Garantiinformation

Vid köp från en auktoriserad Audiopipe återförsäljare, är produkten garanterad mot alla fel i material utförande under en period av ett år från inköpsdatum. Villkoren för denna garanti och omfattningen av Audiopipes ansvar under denna garanti är följande:

1. BEVIS PÅ INKÖPSDATUM KRÄVS för garantiservice av produkten. INFORMATION OM AUDIOPIPE GARANTI service kan erhållas genom att kontakta oss via e-post på support@audiopipemarine.se

2. Denna garanti blir ogiltig om tjänsten utförs av någon annan än en auktoriserad Audiopipe återfösäljare, se återfösäljarlista.

3. Denna garanti gäller inte för någon produkt som har varit föremål för missbruk, försummelse, inblandad i en olycka eller om serienumret ändrats, och / eller repareras eller har varit ansluten, installerats, justeras och / eller reparerad på annat sätt andra än i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av Audiopipe.

4. Denna garanti täcker inte statisk eller elektriska störningar, tonhuvudets rengöring eller rymd justeringar eller arbetskostnader i samband med ominstallation av enheten för reparation.

5. Ansvaret för Audiopipe under denna garanti ska begränsas till reparation eller utbyte efter eget beslut av Audiopipe Inc.

6. Om det blir nödvändigt att skicka produkten eller defekta delen till Audiopipe eller en auktoriserad återfösäljare, måste produkten levereras i sin originalförpackningen eller motsvarande kartong, fullt försäkrad med fraktkostnader förbetalda. Audiopipe kommer inte ta ansvar för förlust eller skada som uppstått inom logistiken.

7. Som konsument har du tre års reklamationsrätt från det datum du tar emot varan. Enligt lagen är det under de sex första månaderna upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns från början, annars räknas felet som ursprungligt. Som kund hos Audiopipe erbjuder vi dig ett års garanti, vilket innebär att det under de första tolv månaderna är upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns från början, annars räknas felet som ursprungligt. När garantin har löpt ut är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början. Läs mer om konsumentköplagen hos Konsumentverket

Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det, enligt konsumentköplagen, alltid som att det skett i rätt tid. Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest.

8. Om du har några problem med produktens prestanda under garantitiden eller med någon av Audiopipe auktoriserat återfösäljare kan du kontakta Audiopipe via mail support@audiopipemarine.se

WARRANTY

When purchased from an authorized Audiopipe Dealer, this product is warranted against all defects in materials and workmanship for a period of one year from the original date of purchase. The conditions of this warranty and the extent of Audiopipe's responsibility under this warranty are as follows:

1. PROOF OF THE DATE OF PURCHASE WIL BE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE OF THIS PRODUCT.

2. This warranty will become void if service is performed by anyone other than an approved Audiopipe Warranty Service Center.

3. This warranty does not apply to any product which has been subject to misuse, neglect, involved in an accident, or has had the serial number altered, defaced, and/or repaired or has been connected, installed, adjusted, and/or repaired other than in accordance with the instructions furnished by Audiopipe Inc.

4. This warranty does not cover static or electrical interference, tape head cleaning or space adjustments or the labor costs associated with the reinstallation of the unit for repair.

5. The sole responsibility of Audiopipe Inc. under this warranty shall be limited to the repair or replacement at the sole discretion of Audiopipe Inc.

6. If it becomes necessary to send the product or any defective part, the product must be shipped in its original carton or an equivalent carton, fully insured with shipping charges prepaid.

7. ALL IMPLIED WARRANTIES EXCEPT THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW SHALL HAVE NO GREATER DURATION THAN THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL AUDIOPIPE INC. BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, OR EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF THE INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT BECAUSE SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS. THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

8. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.